El-tavler & Service

Service ved maskinstop

Fejler en maskine, hvad enten det skyldes en hardware eller software fejl, så er vi til rådighed 24-timer i døgnet.

Opbygningen af styretavler sker altid med udgangspunkt i de komponenter, som kunden foretrækker. Det sikrer at kunden ikke skal have et unødvendigt stort lager af de komponenter, som kræves ved almindeligt vedligehold.

For at sikre et effektivt projekt forløb af tavlefremstillingen, følger hardware konstruktøren med i alle relevante møder og har direkte kontakt til tavlemontøren.

El-tavler

Hos ALSMATIK A/S bygges el-tavler til maskinstyringer for industrien. Tavler bygges og leveres i henhold til gældende standard og til aftalt tid:

For at sikre et effektivt projektforløb under tavlefremstillingen, følger hardware-konstruktøren med i alle relevantemøder og har altid direkte kontakt til tavlemontøren.