Danish English

Automation

ALSMATIK A/S har evnen til at tænke utraditionelt. Det er gang på gang kommet vore kunder til gode, når vi som totalleverandør har konstrueret automatikanlæg, hvor effekten kan måles direkte på bundlinjen.

Fagretninger
Vi til dato har løst opgaver for:

Opgavetyper
Vi til dato har løst:

Projektforløb
ALSMATIK A/S er med under hele projektet

Software

SRO-løsning
Opsamling af alle former for produktionsdata, der lagres i en database. Det er blot et af elementerne i vores SRO-løsninger. Kan en opgave ikke løses ved brug af standardkomponenter, P-CIM eller WinCC, så udvikler vi nye løsninger på basis af Microsoft .NET (Visual Basic og C#). En sikker løsning er vigtig i en tid, hvor kvalitetskravene og evnen til at levere detaljeret produktdokumentation skærpes.

PLC-styring
Normalt udvikler vi vores systemer ved brug af Siemens S7-200/300/400/1200/1500, men kræver løsningen en anden styring har vi også indgående kendskab til bl.a. Allen Bradley, Honeywell/IPC og Hitachi styringer.

Internet
ALSMATIK A/S har løst flere opgaver, hvor de enkelte arbejdsprocesser overvåges via Internet/Intranet. Servicering og fejlretning af arbejdsprocesserne kan også foregå elektronisk ved brug af både Internet og SMS-teknologi

Hardware

Styretavler
ALSMATIK A/S bygger hovedsageligt styretavler til egne projekter. Opbygningen af styretavler sker altid med udgangspunkt i de komponenter, som kunderne foretrækker. Det sikrer, at kunderne ikke skal have et unødigt stort lager af de komponenter, som kræves ved almindeligt vedligehold. For at sikre et effektivt projekt gennemløb, af tavle fremstillingen, følger hardware konstruktøren med i alle relevante møder, og har en direkte kontakt til tavlemontøren.

Montage
Opbygning af montagestationer, hvor placeringen af komponenterne er frit definerbart hører også til vores specialer. Løsningerne gør det muligt individuelt at tilpasse funktionaliteten i montagestationen til den enkelte medarbejder. Ved brug af lysdiodesystem informeres montøren hvor og i hvilken rækkefølge komponenterne skal hentes. Løsningen optimerer output fra den enkelte montagestation.

El-dokumentation
Alt tegnes i EPLAN Electric P8 i henhold til gældende myndighedskrav: CE Maskindirektivet: EN 60204-1 Lavspændingstavler: EN 60439-1